Skoda Odense
ŠKODA Odense er en del af Semler…
Nyt Syn - Otterup
NYT SYN præsenterer nu, i samarbejde…
Riwall
Liftudlejning
Bryggeriet Vestfyn
A/S Bryggeriet Vestfyen er et…
Udvikling Fyn
Udvikling Fyn er ejet af fem fynske…
SRAM
Cycle Service Nordic ApS er nordisk…
Fyen Rundt
Motions og elite cykelløb
Bergholdt
Med masser af erfaring fra 15 år i…
Climacell - NAturlig isolering
Climacell Nature - borfri…
Kingo-Tech | Vi samler dine IT tråde
Kingo-Tech er en Odenseansk IT…
Konica Minolta
Velkommen til Konica Minoltas Business…
Rosa Danica
Rosa Danica A/S er en moderne…
Odense Cykelbane
Odense Cykelbane
Fyens Stiftidende
I 1771 fik Christian Gormsen Biering…
Skousen - Bolbro
Danmarks førende og mest erfarne…

Mandag den 19. september var der medlemsmøde i Cykling Odenses Landevejsafdeling

Temaet for mødet var "Forening versus virksomhed"

 

Hjælpere til klubbens mange aktiviteter

Hovedbestyrelsen efterlyste at flere medlemmer giver en hånd med ved de arrangementer som klubben står for.

Efter en drøftelse af emnet og hvor det blev tilkendegivet at rigtig mange gerne vil give en hånd med fremkom mødet med følgende forslag:

1)     Det skal meldes meget tidligere ud når der er behov for hjælp til forskellige arrangementer.

2)     Registrering af om folk har hjulpet, og lade tilskud fra klub til medlem være afhængig af om man har hjulpet.

 

Klubbens udvikling. Hvordan ser rytterne på dette? Hvilken vej skal klubben udvikle sig?

Hovedbestyrelsen skal:

1)   Sikre at information om hvad der sker i klubben kommer ud til medlemmer

2) Udvikle de sociale fællesskab i klubben  – fx fællesspisning, fællestræning for ryttere.

 

Organisation

Morten Rasmussen udtræder af hovedbestyrelsen efter næste generalforsamling.

På mødet blev det oplyst at  Kim Skivild har sagt ja til at ville stille op som formand for landevejsudvalget, er der herudover medlemmer som vil bidrage til udvalgets virke opfordres man naturligvis til at stille op.

Træning

Vintertræning på yderkredesen af banen på Cross og MTB er der mange der gerne vil kunne fortsætte med her til det sene efterår og vinteren. På grund af de "ufattelige" vandmasser sommeren og efteråret igennem, vil træningen kun kunne forgå på yderkredsen. Rasmus Mejldal vil overveje at stå for dette.

Rasmus Moth, Mathias Munk, Emil Wårsøe kunne godt tænke sig at være trænere i Cykling Odense.

På mødet var der enighed om, at de nuværende rammer for træningen som Rasmus Mejldal har skabt, har været rigtig gode og at disse skulle videreføres.

I praksis vil det sige, at man dagen i forvejen på Facebook kan se:

  • hvilken ruteog hvilken type træning der skal køres.

Se også afsnittet for landevej på hjemmesiden.