Strategi og årshjul

Strategi

Cykling Odense ønsker via vores strategi at arbejde efter en langsigtet plan, for at orientere os mod fælles fremtidige mål.

Det er således målet ude i tidshorisonten - der skal danne rammerne for de aktiviteter som medlemmerne og bestyrelsen skal navigere efter.

Bestyrelsen inviterer hvert år en kreds af medlemmer og interessenter til at deltage i et strategiseminar for at hente inspiration til det arbejder det er at fastsætte strategien.

Årshjul

For at sikre at alle Cykling Odenses aktivitetsområder løbende evalueres, op mod strategien, følges følgende årshjul.

 

 

Version 1Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet mandag den 2. oktober 2023