Samarbejdsaftaler

Herunder kan du finde skabelon til Cykling Odenses samarbejdsaftaler.

Samarbejdsaftalerne er typisk sponsoraftaler.

Aftaler med tredjepartsleverandører, udfærdiges individuelt - enten af leverandør eller Cykling Odense.

Aftalerne kan for Cykling Odenses vedkommende alene underskrives af tegningsberretiget (formand eller næstformand samt kasserer). Aftalerne behøves ikke nødvendigvis at have en fysisk underskrift. En bekræftelsesmail hvori det tydeligt er angivet at parterne tiltræder aftalen kan anvendes som dokumentation for aftalens indgåelse.

Aftalerne arkiveres i bestyrelsens fællesarkiv (kaldet Personalekontor), af bestyrelsesmedlem John Smed. 

Skabelon for sponsoraftale

 

Version 2: Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet mandag den 11. december 2023

Version 1: Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet mandag den 24. april 2023