Formål 

Formålet med Cykling Odenses procedurer er at beskrive de vedtagne fremgangsmåder der anvendes til udførsel af en opgave angivet i funktionsbeskrivelserne.

Vi vil tilsikre at det er tydeligt:

Procedureoversigt:

Procedure for arkivering i foreningsprogrammets funktion herfor (Personalekontor)

Procedure for Cykling Odenses opfyldelse af fritidslovens forpligtigelser i Odense Kommune

Procedure for anvendelse af privatbiler

Procedure for faciliteter

Procedure for udsendelse af nyhedsbrev (eksempel, ikke færdiggjort)