Herunder finder du links til de hyppigst anvendte dokumenter

Ansvarsmatrice
Budgetskabelon
Budgetskabelon - (Arbejdsudgave, begrænset adgang)
Kompetence- og vederlagsmatrice
Lejeaftale til lånecykler
Refusion af udlæg og kørsel i egen bil
Årshjul