Politikker 

Inden for de områder, som er omfattet af vores værdier, har vi politikker som sætter rammerne for god praksis - etik og moral. 


Biler

Børneattester

Doping

Medlemmernes forpligtigelse og Cykling Odenses opfordringer til forældre

Rekruttering, fastholdelse og socialt ansvar

Sikkerhed og forebyggelse af mén og uheld

Vederlag 

Økonomi

 

Version 2: Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet torsdag den 24. august 2023